Ks. Józef Gniewniak (1922-2000)

Ksiądz katolicki

Duszpasterz
akademicki

Wychowawca
i przyjaciel młodzieży

Z pisma „Nasz Głos”1

W dniu 4 sierpnia 2000 r. po 26 latach pracy kapłańskiej w naszej wspólnocie Bóg odwołał nagle ks. kanonika Józefa Gniewniaka. W swojej działalności pasterskiej ks. kanonik odważnie występował w obronie nieskazitelności wiary i moralności bez żadnych kompromisów. Zachęcał wiernych do dawania świadectwa wiary w życiu osobistym i społecznym. Cechowała go wielka miłość do kościoła katolickiego, Ojca św. Jana Pawła II oraz Ojczyzny. Był postacią wyjątkową w historii naszej parafii.

Niech Pan przyjmie Go do swojej Chwały.

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny
w Międzylesiu

Był wśród nas

To był Ktoś.
Piszę za ks. Tymoteuszem.
Z żalem myślę w czasie przeszłym,
Chociaż dla mnie ciągle „jest”.

W pierwszych dniach sierpnia
Odszedł do Pana ks. Kanonik Józef Gniewniak,
Nasz ukochany ojciec.
Nie mogłam być na pogrzebie,
Więc w duchowej łączności, z modlitwą w sercu
towarzyszyłam  księdzu w tej ostatniej drodze.

A później w niedzielę
Oczekiwałam…
Może wyjdzie?
Może ujrzę Go wspierającego się na ministrantach
Z trudem wchodzącego do prezbiterium.
Wybiła 8.30! Serce drży…
Nie wyszedł…
Prawda o śmierci dociera długo.
Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie.

„Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie…”

A ja ciągle słyszę te płomienne kazania przepełnione troską o nasze zbawienie. Te modlitwy za samotnych, chorych, dobrodziejów. I ten język docierający do każdego. Myślałam, żeby stworzyć słownik nowych wyrazów: bylewizja, dyskoteka.

Pamiętam ze wzruszeniem jak rozpoczynając Mszę Św. ogarniał wzrokiem zebranych w kościele i po ojcowsku witał się ze swoją trzódką:
„ Nie bój się mała trzódko…”

Do ostatnich dni sprawował Najświętszą Ofiarę.
Często zmęczony, utrudzony wspierał się o ołtarz.
I tak swój trud łączył z ofiarą Chrystusa.

         Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.

                                               Jana Maria

1 ”Nasz Głos” - pismo parafii p.w. Imienia NMP w Warszawie Międzylesiu, nr 3/8/2002.