Ks. Józef Gniewniak (1922-2000)

Ksiądz katolicki

Duszpasterz
akademicki

Wychowawca
i przyjaciel młodzieży

Mississauga, 8.08.2001

Szanowny Panie!

Dziękuję bardzo za list związany ze śmiercią śp. księdza Józefa Gniewniaka. Świętej Pamięci Księdza poznałem ponad 30 lat temu. Pierwszy kontakt nawiązałem z Księdzem przez moją Matkę. Ksiądz w tym czasie zajmował się młodzieżą akademicką i organizował dla niej spływy kajakowe. Zaproponował mojej Matce, abym też brał udział w spływach kajakowych. Ten pomysł bardzo mi się spodobał. Był to okres, kiedy zaprzyjaźniłem się z śp. księdzem Gniewniakiem. Uczestniczyłem w różnych spotkaniach, organizowanych przez niego.

Mając 20 lat opuściłem Polskę w 1973 r. Przez trzy lata mieszkałem w Anglii i Francji i w 1976 r. wyemigrowałem do Kanady, gdzie obecnie mieszkam. W Polsce jestem przynajmniej 3 razy w roku. Za każdym razem odwiedzałem śp. księdza Gniewniaka sam, albo w towarzystwie mojej Matki. Dwadzieścia lat temu zaprosiłem śp. Księdza do mnie do Toronto. Ksiądz przebywał u mnie przez 6 tygodni. W tym czasie odprawiał Msze Święte w Toronto w kościele Św. Kazimierza, gdzie wygłaszał wspaniałe homilie. W tym czasie było również odsłonięcie pomnika Pamięci Ofiar Katynia w Toronto i Ksiądz układał przemówienie na tą okoliczność. Udzielał ślubu mojej siostrze, odprawiał Mszę Świętą z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego moich Rodziców w Polsce. Ksiądz śp. Gniewniak był przyjacielski i dobry, zachowam Go mile i dobrze w mojej pamięci. Ja obecnie mam 49 lat i ciekaw jestem, w jakim Pan jest wieku. Do moich znajomych z tamtych czasów należą: Iza Zalewska, która była na pogrzebie Księdza, trzech braci Trzeciakowskich oraz Rubaszkiewiczowie.

W liście Pan prosił, aby opisać, jaka więź łączyła mnie ze śp. księdzem Gniewniakiem, więc bardzo krótko opisałem. Dziękuję Panu za smutny list, ale dzięki niemu wiem, jak odszedł od nas na zawsze śp. ksiądz Józef Gniewniak.

Przesyłam Panu pozdrowienia i mam nadzieję, że się spotkamy, gdyż we wrześniu będę w Polsce.

Łączę się w modlitwie i westchnieniu do Boga o spokój duszy śp. księdza Józefa Gniewniaka.

(podpis nieczytelny)
M. S. Swiętorzecki
Mississauga, Ontario